Autor:
Kaire Kaljurand

Merebioloogia labor

Eesti mereinstituudi Merebioloogia osakonna merebioloogia laboris analüüsitakse peamiselt põhjaelustiku (füto- ja zoobentose) ja planktoniproove, setteproove, mõõdetakse klorofüll a, aga teostatakse ka nt mereprügi analüüse.

Merebioloogia labori töötajad osalevad korrapäraselt rahvusvahelistel võrdluskatsetel ja ringtestidel (nt SYKE, NMBAQC), omades omas vallas parimaid taksonoomilisi teadmisi nii bentose kui planktoni liikide osas. 

Igapäevases teadustöös ja uuringutes kasutatakse laboris kaasaegset teadusaparatuuri, peamiselt mikroskoope, binokulaare, analüütilisi täppiskaale, kuivatuskappe, muhvelahju, spektrofotomeetrit, tõmbekappi, kliimakambrit jpm.

TÜ Eesti mereinstituudi merebioloogia laboris kasutatavad analüüsimeetodid vastavad rahvusvahelistele standarditele (ICES, HELCOM COMBINE ja ISO standardid).

Valideeritud ning EAK poolt akrediteeritud (L179 lisa) bioloogilised meetodid on:

  • makrofütobentose liigilise koosseisu ja biomassi määramine;
  • makrozoobentose liigilise koosseisu, arvukuse ja biomassi määramine;
  • mesozooplanktoni liigilise koosseisu, arvukuse ja biomassi määramine;
  • fütoplanktoni liigilise koosseisu, arvukuse ja biomassi määramine;
  • fütoplanktoni klorofüll a spektrofotomeetriline määramine.

 

VIRTUAALTUUR merebioloogia laboris

Labori asukoht: Mäealuse 14, 12618 Tallinn

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?

Kolme minuti loengute konkursi ingliskeelne esikolm

Kolme minuti loengute konkurss ootab osalema südikaid doktorante