Autor:
Merje Kiitsak

Pärnu merelabor

TÜ Eesti mereinstituudi Pärnu merelabor asub Pärnu linnas ning seal teostatakse peamiselt kalastiku, põhjaelustiku, planktoni ja mereprügi uuringuid.

Töö-/majutuskohti:   11/10

Pärnu merelaboris teostatavad tööd:

 • peamiste töönduskalade varude uuringud;
 • kalastiku seire (võrguseire, katsetraalid jms);
 • kalastikku puudutavad eksperthinnangud;
 • kalade kudealade uuringud;
 • kalavastsete ja noorkalade uuringud;
 • kalade rännete ja elupaikade määramine C-ja N-isotoopide alusel;
 • kalade ja kalavastsete elupaikade (turgutusalade) uurimine molekulaarbioloogiliste meetoditega;
 • erinevate koeproovide võtmine ja fikseerimine;
 • veekeskkonna parameetrite mõõtmine vastavate sondide abil;
 • zoo- ja ihtüoplanktoni säilitamine, taksonoomiline identifitseerimine ning nende arvukuse ja biomassi määramine (mh olemas automaatanalüsaator ZooScan);
 • erinevat iseloomu laborikatsete (nt viljastatud marjaterade arengu ja partenogeneetilise paljunemise jälgimine, zooplanktoni toitumine) läbiviimine muudetavate keskkonnatingimustega kliimakappides;
 • planktonorganismide loendamine, mõõtmine ning individuaalmassi määramine (0,1 mikrogrammi täpsusega);
 • mereorganismide, taimede ja vetikate kuivatamine (kuni 300 °C) ja sügavkülmutamine (kuni -96 °C);
 • mereprügi analüüsid.

 

Pärnu merelabori asukoht: Vana-Sauga 28, 80031 Pärnu