Autor:
Merje Kiitsak

Pärnu merelabor

TÜ Eesti mereinstituudi Pärnu merelabor asub Pärnu linnas ning seal teostatakse peamiselt kalastiku, põhjaelustiku, planktoni ja mereprügi uuringuid.

Töö-/majutuskohti:   11/10

Pärnu merelaboris teostatavad tööd:

 • peamiste töönduskalade varude uuringud;
 • kalastiku seire (võrguseire, katsetraalid jms);
 • kalastikku puudutavad eksperthinnangud;
 • kalade kudealade uuringud;
 • kalavastsete ja noorkalade uuringud;
 • kalade rännete ja elupaikade määramine C-ja N-isotoopide alusel;
 • kalade ja kalavastsete elupaikade (turgutusalade) uurimine molekulaarbioloogiliste meetoditega;
 • erinevate koeproovide võtmine ja fikseerimine;
 • veekeskkonna parameetrite mõõtmine vastavate sondide abil;
 • zoo- ja ihtüoplanktoni säilitamine, taksonoomiline identifitseerimine ning nende arvukuse ja biomassi määramine (mh olemas automaatanalüsaator ZooScan);
 • erinevat iseloomu laborikatsete (nt viljastatud marjaterade arengu ja partenogeneetilise paljunemise jälgimine, zooplanktoni toitumine) läbiviimine muudetavate keskkonnatingimustega kliimakappides;
 • planktonorganismide loendamine, mõõtmine ning individuaalmassi määramine (0,1 mikrogrammi täpsusega);
 • mereorganismide, taimede ja vetikate kuivatamine (kuni 300 °C) ja sügavkülmutamine (kuni -96 °C);
 • mereprügi analüüsid.

 

Pärnu merelabori asukoht: Vana-Sauga 28, 80031 Pärnu

Katsetraalimine Peipsil

Peipsi kalavarude seire uueneb

IGB järvelabori LakeLab mesokosmid Stechlini järvel Saksamaal

TÜ Eesti mereinstituudi teadlased edendavad järveteadust

Kestlik teadus

Milline on teaduse keskkonnajälg ja kuidas seda vähendada?