Eesti suurim mereuuringuid teostav organisatsioon

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi näol on tegemist Eesti suurima mereuuringuid teostava organisatsiooniga, mis on regionaalseks sihiseadjaks paljudes mereuuringute valdkondades. Uurimisvaldkondade laia spektriga kaetakse teemad merevee füüsikast bioloogiani, omades enamustes valdkondades Eesti jaoks unikaalset ekspertiisi ja kvalifikatsiooni.

Tutvu instituudi teadustegevusega

Uurimisvaldkonnad

Teaduslik võimekus

Õppetöö

Teadustöö läbiviimist toetavad välibaasid ja erineva suunitlusega laborid

Eesti mereinstituudi teadustööd toetavad meie üle Eesti paiknevad erinevad keemia- ja bioloogilised laborid, samuti välibaasid, kus teadlased saavad teostada erinevaid teaduslikke uuringuid ja innovaatilisi eksperimente. Omame vajalikku inventari ja oskusteavet, et läbi viia rahvusvahelistele nõuetele vastavaid laboratoorseid analüüse, suurandmete analüüsi ja töötlust, suudame luua suurandmetel põhinevaid digilahendusi, veebipõhiseid otsustustugesid jpm.

Eesti mereinstituut

Eesti mereinstituudis tegeletakse juba 1992. aastast Läänemere ökosüsteemide toimimise uurimisega, selles leiduvate veeorganismide ja -keskkonna seisundi hindamise ja prognoosimisega, mereelustiku ratsionaalse kasutamise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsega. Igapäevastes tegemistes teeme pidevat koostööd Eesti ministeeriumite, valitsusväliste organisatsioonide, ettevõtete ning juhtivate mereuurimisasutustega Euroopas ja väljaspool. Meie jaoks on ühtviisi oluline läbi viia järjepidevaid pikaajalisi teadusuuringud kui ka olla uuenduslikud suunanäitajad rahvusvahelises mereteaduses.

Instituudi kontaktandmed

Värskeimad Eesti mereinstituudi uudised

Ole kursis Eesti mereinstituudi igapäevaaeluga jälgides meie tegevusi Facebookis. Jagame lehel olulisemaid tegemisi ja saavutusi.

Jälgi meid Facebookis
#ühiskonnale #uudis
Interreg CB „Re:Fish” ja KIKi “Mereprügi koormushinnang Pärnu jõe näitel“ projektide ühisseminar 9.04.2024.
20.03.2024
#teadus #ühiskonnale #uudis #pressiteade
Tartu Ülikooli teadlased jälgivad täiustatud seiremeetodite abil Peipsi järve bioloogilist mitmekesisust. Seiretulemused on abiks kalavarude majandamisel ja nende põhjal on võimalik planeerida täpsemalt püügimahtusid.
05.02.2024
#kestlikkus #uudis
8. veebruaril kell 15 algab Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis vestlusring „Naised teaduses: kas sookoll kimbutab teadust?“, mida saab otseülekandena jälgida ka UTTV-s. 
24.01.2024
#kestlikkus #uudis
Jaanuari lõpus toimub Tartu Ülikoolis digikoristusnädal.
22.01.2024