Autor:
Eesti Mereinstituut

Teadus mereinstituudis

Meri ja sellega seotud tegevused, sealhulgas laevandus, kalandus, turism ja energiasektor, on väga olulisel kohal Eesti majanduses tervikuna, regionaalses arengus ning kultuuris. Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut pakub alusteaduslikku teavet Läänemere keskkonna pikaajalisel säästliku kasutamise korraldamisel ning panustab merealade ruumilisse planeerimisse.

TÜ Eesti mereinstituudi uurimisvaldkondade laia spektriga kaetakse teemad merefüüsikast bioloogia ja optikani, omades enamustes valdkondades Eesti jaoks unikaalset teaduslikku kvalifikatsiooni.


Projektid

TÜ Eesti mereinstituudi projektide loetelu leiab Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Otsi projekte


Publikatsioonid

Kõik TÜ Eesti mereinstituudi publikatsioonid on leitavad Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Otsi publikatsioone

Teaduslikud uurimisteemad

#teadus
meretööde videokaamera ehk kala_LTMI

Välitööde varustus ja võimekus

#teadus
Mereinstituudi laev Emili_LTMI

Laevad ja muud alused

#teadus
uurimisvarustus - sukeldumine_LTMI

Uurimisvõimekus