Autor:
Greta Reisalu

Laenutukord

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi raamatukogu on erialaraamatukogu, mis teenindab esmajärjekorras oma töötajaid. Teistele huvilistele (tudengitele, õppejõududele ja koostööpartneritele) võimaldame teavikute kohapeal kasutamist või väljalaenutamist eritingimustel.

Laenutustähtajad:

Tähtaega pikendatakse lugeja taotlusel (juhul kui teaviku järele ei ole järjekorda).
Rariteetseid teavikuid saab kasutada ainult kohapeal
, aadressil Mäealuse 14, Tallinn.

räim_LTMI

Kalanduse teabekeskus

EMI Mytilus võrkudel_LTMI

Meresüsteemide osakond