Autor:
Kristi Källo

Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon

Korrastamaks eestikeelset kalateaduse oskussõnastikku alustas Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi juures 2014. aastal tööd ihtüoloogilise terminoloogia komisjon.

Lisaks Mereinstituudi teadlastele on töösse kaasatud ka spetsialistid Eesti Keele Instituudist, MTÜ Loodusajakiri ajakirja Horisont keeletoimetusest ning Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituudist.

Komisjoni esmaseks prioriteediks on eestikeelsete kalanimetuste andmebaasi korrastamine ning eestikeelsete nimetuste väljatöötamine kalaliikidele, millel eestikeelne nimetus seni puudub. Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud Eestikeelse terminoloogia programmi 2013-2017 toetusel käesolevaks hetkeks koostatud andmebaas, kus on eestikeelne nimetus on ära toodud 8240-le taksonile.

Komisjoni töö senised tulemused tehakse kättesaadavaks internetipõhistes andmebaasides TERMEKI (Eesti Keele Instituudi poolt hallatav eestikeelse terminoloogia andmebaas) ning PlutoF (bioloogilise taksonoomia andmebaas).

 

Ihtüoloogilise terminoloogia komisjoni kuuluvad:

  • Lauri Saks (Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut) (lauri.saks@ut.ee)
  • Aare Verliin (Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut) (aare.verliin@ut.ee)
  • Arno Põllumäe (Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut) (arno.pollumae@ut.ee)
  • Kristiina Jürgens (Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut) (kristiina.jurgens@ut.ee)
  • Kadri Tüür (Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituut)
  • Mari Kendla (Eesti Keele Instituut) (mari.kendla@eki.ee)
  • Signe Siim (MTÜ Loodusajakiri ajakirja Horisont keeletoimetus)

Gerli Albert kaitseb doktoritööd „Carbon use strategies of macrophyte communities in the northeastern Baltic Sea: implications for a high CO2 environment“

Gerli Albert kaitseb doktoritööd „Carbon use strategies of macrophyte communities in the northeastern Baltic Sea: implications for a high CO2 environment“ 27. oktoobril kl 10.15 õppehoone J. Liivi 2 ruumis 127.
autonoomne robotlaev Heli

TÜ Eesti mereinstituudi robotlaeva pidulik veeskamine 29. septembril

Ciara Baines kaitseb doktoritööd „Adaptation to oncogenic pollution and natural cancer defences in the aquatic environment“

9. juunil kell 10.15 kaitseb Ciara Baines zooloogia ja ökoloogia erialal doktoritööd „Adaptation to oncogenic pollution and natural cancer defences in the aquatic environment“, J. Liivi 2-127, Tartu