Autor:
Kristi Källo

Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon

Korrastamaks eestikeelset kalateaduse oskussõnastikku alustas Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi juures 2014. aastal tööd ihtüoloogilise terminoloogia komisjon.

Lisaks Mereinstituudi teadlastele on töösse kaasatud ka spetsialistid Eesti Keele Instituudist, MTÜ Loodusajakiri ajakirja Horisont keeletoimetusest ning Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituudist.

Komisjoni esmaseks prioriteediks on eestikeelsete kalanimetuste andmebaasi korrastamine ning eestikeelsete nimetuste väljatöötamine kalaliikidele, millel eestikeelne nimetus seni puudub. Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud Eestikeelse terminoloogia programmi 2013-2017 toetusel käesolevaks hetkeks koostatud andmebaas, kus on eestikeelne nimetus on ära toodud 8240-le taksonile.

Komisjoni töö senised tulemused tehakse kättesaadavaks internetipõhistes andmebaasides TERMEKI (Eesti Keele Instituudi poolt hallatav eestikeelse terminoloogia andmebaas) ning PlutoF (bioloogilise taksonoomia andmebaas).

 

Ihtüoloogilise terminoloogia komisjoni kuuluvad:

  • Lauri Saks (Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut) (lauri.saks@ut.ee)
  • Aare Verliin (Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut) (aare.verliin@ut.ee)
  • Arno Põllumäe (Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut) (arno.pollumae@ut.ee)
  • Kristiina Jürgens (Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut) (kristiina.jurgens@ut.ee)
  • Kadri Tüür (Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituut)
  • Mari Kendla (Eesti Keele Instituut) (mari.kendla@eki.ee)
  • Signe Siim (MTÜ Loodusajakiri ajakirja Horisont keeletoimetus)
#teadus #ühiskonnale

Kristiina Nõomaa kaitseb doktoritööd „Role of invasive species in brackish benthic community structure and biomass changes“

16. veebruaril kl 10.15 kaitseb Kristiina Nõomaa hüdrobioloogia erialal doktoritööd „Role of invasive species in brackish benthic community structure and biomass changes“.
#ühiskonnale
räim_LTMI

Kalanduse teabekeskus

#teadus #ühiskonnale
Kaart ja kompass

Sügisene orienteerumiskuu viib loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga seotud paikadesse