Autor:
Greta Reisalu

Raamatukogu

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi moodustamisega 1992. aastal ühendati Kalandusinstituudi ning Eesti TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi raamatukogude fondidRaamatukogu komplekteerib kalanduse, ihtüoloogia, hüdrobioloogia, okeanograafia ja keskkonnakaitse temaatilist kirjandust. 

Eesti mereinstituudi raamatukogu püüab võimalikult täiuslikult komplekteerida Eesti siseveekogusid ja Läänemerd hõlmavaid publikatsioone. Teaduskirjandust komplekteeritakse lähtuvalt teadustöö jooksvatest vajadustest. Välismaal avaldatud teadusteavikute soetamine toimub instituudi teadlaste initsiatiivil (konkreetse teadustöö täitmiseks vajalik kirjandus); maksmine toimub projektide rahalistest vahenditest.

Raamatukogus on võimalik teha otsinguid online režiimis maailma kõige mahukamas veekeskkonnaalases bibliograafilises andmebaasis ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts).

1994. aastal ühines Eesti mereinstituudi raamatukogu Euroopa magevee- ja mereuuringute ning nende haldamisega tegelevate asutuste raamatukogude liiduga (EURASLIC), mis on rahvusvahelise veealase raamatukogude ja infokeskuste assotsiatsiooni (IAMSLIC) regionaalne grupp. Ülemaailmne veekeskkonna-alaste raamatukogude ühine infosüsteem võimaldab tellida instituudi teadustöötajatele oma fondides puuduvate publikatsioonide koopiaid välismaa partnerraamatukogudest.

NB! Raamatukogu kataloog on kättesaadav Eesti teadusraamatukogude ühises elektronkataloogis ESTER.

Tutvu laenutuskorraga

 

Asukoht: Mäealuse 14, 12618 Tallinn

räim_LTMI

Kalanduse teabekeskus

EMI Mytilus võrkudel_LTMI

Meresüsteemide osakond