Autor:
Kaire Kaljurand

Uurimisvõimekus

TÜ Eesti mereinstituudil on võimekus teostada erinevaid teadus- ja rakendusuuringuid, omades erinevaid mereuurimisaluseid, proovikogumis- ja mõõtmisvahendeid ning laboratoorseteks analüüsideks vajalikku aparatuuri.

Mereinstituudi kompetentsi kuuluvad ka suurandmete analüüs, andmete analüüsidega seotud digilahendused (näiteks kasvuhoonegaaside emissiooni hindamine), veebipõhiste otsustustugede tegemine jms.

Laevad ja paadid

Välitööde võimekus

Katsetraalimine Peipsil

Peipsi kalavarude seire uueneb

IGB järvelabori LakeLab mesokosmid Stechlini järvel Saksamaal

TÜ Eesti mereinstituudi teadlased edendavad järveteadust

Kestlik teadus

Milline on teaduse keskkonnajälg ja kuidas seda vähendada?