Autor:
Kaire Kaljurand

Uurimisvõimekus

TÜ Eesti mereinstituudil on võimekus teostada erinevaid teadus- ja rakendusuuringuid, omades erinevaid mereuurimisaluseid, proovikogumis- ja mõõtmisvahendeid ning laboratoorseteks analüüsideks vajalikku aparatuuri.

Mereinstituudi kompetentsi kuuluvad ka suurandmete analüüs, andmete analüüsidega seotud digilahendused (näiteks kasvuhoonegaaside emissiooni hindamine), veebipõhiste otsustustugede tegemine jms.

Laevad ja paadid

Välitööde võimekus

#teadus
meretööde videokaamera ehk kala_LTMI

Välitööde varustus ja võimekus

#teadus
Mereinstituudi laev Emili_LTMI

Laevad ja muud alused

#teadus #ühiskonnale

Kristiina Nõomaa kaitseb doktoritööd „Role of invasive species in brackish benthic community structure and biomass changes“

16. veebruaril kl 10.15 kaitseb Kristiina Nõomaa hüdrobioloogia erialal doktoritööd „Role of invasive species in brackish benthic community structure and biomass changes“.