Autor:
Kristi Källo

Õppimisvõimalused

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi tegevused on peamiselt suunatud teadus- ja rakendusuuringute läbiviimisele, kuid meie teadlased on valmis juhendama kõikide akadeemiliste õppeastemete üliõpilaste lõputöid.

Olulisemaks õppetöö vormiks on magistrantuuris ja doktorantuuris õppivate üliõpilaste juhendamine.

 

TÜ Eesti mereinstituudil puudub Tartu Ülikoolis eraldi õppekava, kuid mereinstituudi teadlased juhendavad loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilasi.

TÜ Eesti mereinstituut juhendab magistriõppe üliõpilasi.

Kui oled huvitatud mereteaduste valdkonnas juhendaja leidmisest, siis uurimisteemad ja -valdkonnad on kajastatud meie kodulehel. Teadustöötajate kontaktid leiad TÜ kodulehelt.

Magistriõppes viib TÜ Eesti mereinstituut Tartu Ülikoolis loodus- ja täppisteaduste valdkonnas läbi valitud erialaseid õppeaineid:

  • LOMI.00.001 Läänemere ökoloogia (3 EAP)
  • LOMI.00.031 Merebioloogia (3 EAP)
  • LOMI.00.022 Veekogude ökosüsteemid (4 EAP)
  • LOMI.00.004 Ihtüoloogia praktikum (3 EAP)

Õppeainetega saab tutvuda Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis ÕIS2.

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut juhendab doktoriõppe üliõpilasi.

Kui oled huvitatud mereteaduste valdkonnas juhendaja leidmisest, siis uurimisteemad ja -valdkonnad on kajastatud mereinstituudi kodulehel. Teadustöötajate kontaktid leiad TÜ kodulehelt.

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

Tüdruk kirjutab

Reaalteaduste doktorantide konverents 2023

2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega