Autor:
Elor Sepp

Peipsi kalavarude seire uueneb

Tartu Ülikooli teadlased jälgivad täiustatud seiremeetodite abil  Peipsi järve bioloogilist mitmekesisust. Seiretulemused on abiks kalavarude majandamisel ja nende põhjal on võimalik planeerida täpsemalt püügimahtusid.

Meie planeedil elavate erinevate liikide rikkus ehk bioloogiline mitmekesisus on viimastel aastatel vähenenud ohtlikul kiirusel, mille üheks peamiseks põhjuseks on inimtegevused: maakasutus, saaste, otsene kurnamine nagu näiteks kalade ülepüük, aga ka kliimamuutus ja võõrliikide sissetung.

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut on Peipsi kalavarude seirega tegelenud alates aastast 1994. Üheks peamiseks majandamisotsuste sisendiks on katsetraalimised, mida viiakse läbi iga-aastaselt püügisoovituste määramiseks.

„Praegu kasutusel olev metoodika on välja töötatud peamiselt põhjaeluviisiliste kalade seireks. Viimaste aastakümnete suured kõikumised Peipsi järve avaveeliste liikide (nagu rääbis ja tint) arvukuses on viidanud vajalikkusele hinnata neid kalavarusid senisest täpsemalt, et paremini mõista järves toimuvaid protsesse nind püüda säilitada ka avaveeliste liikide stabiilset olukorda. Seni on uute meetodite kasutuselevõtt olnud takistatud puuduliku rahastuse ja ebakindla koostöö tõttu Vene poole teadlastega. Eesti EL välispiiri programmi 2014-2020 rahastuse toel katsetati 2023. aasta suvel täiustatud pelaagiliste kalavarude hindamise metoodikat Peipsi järve Eesti poolsel osal,“ selgitas Elor Sepp, Eesti mereinstituudi ihtüoloog.

Metoodika katsetamiseks kasutati Rootsi järvedel kasutatavat pelaagiliste kalavarude seire pelaagilist traali, mida kohandati vastavalt Peipsi oludele. Katsetuste tulemusel õnnestus koguda senisest oluliselt täpsemaid andmeid nii rääbise kui Peipsi tindi varu kohta. Samuti võimaldab uus metoodika senisest varem hinnata oluliste töönduskalade varu suurust ja juurdekasvu. Projekti eesmärgiks oli täpsem ja mitmekülgsem kalavarude seire metoodika, mis aitab edaspidi suurendada majandamisotsuste kvaliteeti ja vähendada kalavarude kõikumisi. 

Projekti „Peipsi järve jätkusuutlik bioloogiline mitmekesisus täiustatud seiremeetodite abil“ kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Küdema lahes uppunud kalavõrk

Seminar "Kaotatud võrgud ja leitud prügi" 9. aprillil 2024

IGB järvelabori LakeLab mesokosmid Stechlini järvel Saksamaal

TÜ Eesti mereinstituudi teadlased edendavad järveteadust

Kestlik teadus

Milline on teaduse keskkonnajälg ja kuidas seda vähendada?